Photo Gallery
 
 
Workshop on Effective implementation of tobacco control laws in Nepal with Mayor’s Office, Pokhara Metropolitan City, Pokhara. Jan 4, 2019
Workshop on Effective implementation of tobacco control laws in Nepal with Mayor’s Office, Pokhara Metropolitan City, Pokhara. Jan 4, 2019
Advancing tobacco control in Nepal: An interaction with MPs, Govt. Officials, Media & Civil Society and Law Makers. 17th Nov 2018
Advancing tobacco control in Nepal: An interaction with MPs, Govt. Officials, Media & Civil Society and Law Makers. 17th Nov 2018
Interaction program titled; Public Health Promotion; Tobacco Products Control and Regulation. 28 April, 2018
Interaction program titled; Public Health Promotion; Tobacco Products Control and Regulation. 28 April, 2018
 
Workshop on Advancing on Tobacco Policy in Nepal
Workshop on Advancing on Tobacco Policy in Nepal
Tobacco Tax; a Sustainable Source for Health Financing
Tobacco Tax; a Sustainable Source for Health Financing
South Asia Tobacco Control Leadership Program , Kathamandu, Nepal
South Asia Tobacco Control Leadership Program , Kathamandu, Nepal
 
Tobacco- a threat to development, Solution: PHW & tax raise
Tobacco- a threat to development, Solution: PHW & tax raise
Implementation of 90% Pictorial Health Warning; A Meet with Members of Parliament, Civil Society and Media.
Implementation of 90% Pictorial Health Warning; A Meet with Members of Parliament, Civil Society and Media.
Interaction Program on Plain packaging of Tobacco Product, Save Life, Save Money
Interaction Program on Plain packaging of Tobacco Product, Save Life, Save Money
 
Your Money Going Up in Smoke which  kills
Your Money Going Up in Smoke which kills
Data Dissemination Program of Effectiveness of Pictorial Health Warning
Data Dissemination Program of Effectiveness of Pictorial Health Warning
Round table meet with Health Journalists
Round table meet with Health Journalists
 
Round table workshop with media editors
Round table workshop with media editors
Round table workshop with government officials
Round table workshop with government officials
Round table workshop with MPs, government officials and media
Round table workshop with MPs, government officials and media
 

Latest News
नियमविपरीत सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री गर्दै भन्सार विभाग
Mar 27, 2019
सूर्ति नियन्त्रण सम्बन्धि कानूनको पालना नभएपछि स्वास्थ्यले काट्यो प्रधानमन्त्री सहित ४ वटा
Mar 08, 2019
महेश बस्नेतको मागः गुट्खा बन्द गरौं
Feb 08, 2019
Explore